ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων καθώς και αποκατάστασης αυτών.

1) Σε περίπτωση αποδεδειγμένου σφάλματος της Uglybell , πώλησης ελαττωματικού προϊόντος ή σε περίπτωση σφάλματος κατά την παραλαβή της παραγγελίας , την τιμολόγηση της, την αποστολή ή βλάβη κατά την μεταφορά. Μετά την αξιολόγηση από έναν ειδικό ή με υπογεγραμμένη μαρτυρία.

2) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πρόβλημα /πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργία ή ποιότητα) που καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος ή του κατασκευαστή. Αυτή η διάταξη δεν καλύπτει προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων, όπως ο κατασκευαστής του προϊόντος ή ο αντιπρόσωπος του.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , η μέγιστη περίοδος επιστροφής για αντικατάστασή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.